Alle teamleden

Ad N.A.M. Smits

Raad van Advies

De heer Smits is in 1943 geboren en heeft de Nederlandse nationaliteit. De heer Smits heeft bestuurslidmaatschappen en commissariaten bij uiteenlopende bedrijven vervuld. Hij is lid geweest van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group N.V en van de Raad van Bestuur van Wilma International N.V. Hiernaast was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ballast Nedam N.V., CZ Groep en Faber Halbertsma Groep en lid van de Raad van Commissaris van Vebego Holding B.V., Maas International B.V. en Sofinim N.V.