EV Micro Companies Growth Fund behaalt fors rendement in haar eerste jaar

Het EV Micro Companies Growth Fund is op 1 oktober 2020 gelanceerd en heeft in haar eerste jaar een netto rendement behaald van 36,7%. Het fonds investeert in onontdekte kleine beursgenoteerde bedrijven met uitzonderlijke groeivooruitzichten voor de lange termijn. Met een focus op vier megatrends en rekening houdend met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zoals vastgesteld door de Verenigde Naties, hebben de ondernemingen in de portefeuille een grote impact op de samenleving.

Portfoliomanager Dirk Verbiesen: “Het fonds kende een voortvarende start en de fondsomvang bedraagt reeds € 17 miljoen. Er is inmiddels een mooie spreiding aangebracht in de portefeuille, de ondernemingen zijn aantrekkelijk gewaardeerd en ieder op een unieke wijze gepositioneerd om de komende jaren een zeer sterke groei te realiseren. De portefeuille van het fonds bestaat thans uit een 17-tal ondernemingen met een breed scala aan bedrijfsactiviteiten: zoals batterijtechnologie voor elektrische voertuigen, bereiding van patiënt specifieke medicatie, productie van lasercommunicatie systemen voor satellieten tot aan data analytics software. We voorzien een gemiddeld opwaarts koerspotentieel voor de ondernemingen in portefeuille van ruim 80% .”

Profiel EV Micro Companies Growth Fund

Het fonds belegt in aandelen van beursgenoteerde bedrijven met een kleine marktkapitalisatie van maximaal € 500 miljoen, met een focus op Nederlandse, Belgische en Duitse ondernemingen. Het fonds bestaat uit een geconcentreerde ‘long-only’ aandelenportefeuille van maximaal 20 posities. Het fonds zal bij voorkeur beleggen in ondernemingen die een aantrekkelijk groeipotentieel bieden voor de lange termijn en kijkt hierbij nadrukkelijk naar zogenaamde megatrends: Geconnecteerde Wereld & Industrie 4.0, Slimme Mobiliteit, Energietransitie & Klimaat en Gezondheid & Welbevinden. Dit zijn trends die een grote invloed hebben op de maatschappij en zichtbaar zijn in ontwikkelingen op het gebied van technologie, demografie en ecologie. Deze lange termijn trends zijn volgens de beheerder minder gevoelig voor de invloed van de economische cyclus. Doelstelling is het behalen van een gemiddeld nettorendement op de lange termijn van minimaal 10% per jaar.

Profiel EV Smaller Companies Fund

Het fonds is een long/short aandelenfonds, met focus op Nederlandse, Belgische en Duitse ondernemingen, die actief beheerd wordt en waarbij de combinatie van long en short beleggingen ervoor zorgt dat de portefeuille een risico heeft dat aanzienlijk lager ligt dan dat van de markt. Het fonds belegt hoofdzakelijk in kleinere beursgenoteerde ondernemingen met een marktkapitalisatie van € 500 miljoen tot € 5 miljard. Het fonds heeft als doelstelling het realiseren van een zo goed mogelijk rendement bij een risico dat aanzienlijk lager ligt dan het marktrisico en streeft hierbij naar een gemiddeld nettorendement op de middellange termijn van 8% per jaar.

Profiel EValuation Capital Management

EValuation Capital Management is de beheerder van beide fondsen en staat onder toezicht van de AFM en DNB. Het beschikt over een ervaren beleggingsteam welke naast de oprichters Charles Estourgie en Willem de Vlugt bestaat uit Patrick de Pont, Nils ten Berg, Henri-Jan Staal en Dirk Verbiesen. Dit team beschikt gezamenlijk over meer dan 100 jaar ervaring in het beleggen in kleine beursgenoteerde ondernemingen. Het totaal beheerd vermogen bedraagt € 180 miljoen. Beide fondsen rekenen onder meer family offices, vermogende particulieren en gespecialiseerde vermogensbeheerders tot haar participanten. Het team participeert mee in beide fondsen.

Voor meer informatie:
Willem de Vlugt
020 8804193
wdv@evaluationcapital.com

Charles Estourgie
020 8804194
ce@evaluationcapital.com