De Tijd: 5 favoriete aandelen van Willem de Vlugt en Charles Estourgie

Dit artikel is op 7 maart 2020 gepubliceerd in De Tijd. Bekijk het originele artikel via het document onderaan deze pagina.

De terugblik

Willem de Vlugt en Charles Estourgie van EValuation Management Capital zijn gespecialiseerd in kleinere aandelen in de Benelux en Duitsland.

Het vorige optreden dateert van 11 maart 2019. Het vijftal staat op een gemiddelde winst van 3 procent, exclusief dividenden. Over dezelfde periode won de Stoxx600-index 4 procent.

D’leteren (Holding)

De belangrijkste activiteit van D’leteren is Carglas (Belron). Daarnaast is de groep ondermeer actief als importeur en verdeler voor de Volkswagen Groep in België. Carglass vertoont een sterke groei, mede door het toenemende aantal vervangingen van ADAS-autoruiten (met camera’s en sensoren. Die leiden tot betere marges: niet alleen vanwege de complexiteit, maar ook omdat de prijs hoger is. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn gunstig omdat ADAS-ruiten bij nieuwe auto’s verplicht worden. Bovendien beschikt D’leteren over een forse kaspositie, die gebruikt kan worden voor overnames, dividenden en eigen aandelen.

TeamViewer (Sector)

Door gebruik te maken van de software van TeamViewer kan je, met een veilige verbinding, vanaf een andere locatie toegang krijgen tot computers, servers en andere apparaten. Daarmee kunnen IT-dienstverleners vanaf een afstand hun werknemers en klanten op een veilige manier ondersteunen. Ze betalen voor een relatief lage maandelijkse fee voor het gebruik van de software van TeamViewer, maar verbeteren daarmee fors hun productiviteit. De kracht van TeamViewer is dat het niet afhankelijk is van een bepaald sofwareplatform van derden en dat ieder apparaat met het eigen TeamViewer-platform verbonden kan worden.

BESI (Chipapparatuur)

BESI maakt geen chips maar ontwikkelt en assembleert machines waarmee chips worden verpakt, de zogenaamde backend van de halfgeleiderindustrie. Chips worden steeds complexer met toepassingen voor 3D-beeldvorming, gezichtsherkenning, auto-electronica, 5G, cloud servers en high performance computing. Na een moeilijke periode staan we aan de vooravond van een investeringscyclus bij BESI’s klanten, waardoor de omzet de komende jaren sterk kan stijgen. Door de structurele groei in de voor BESI relevante markten verwacht de onderneming bijna 30 procent meer omzet dan tijdens de vorige piek van de cyclus te realiseren.

Cancom (Cloudoplossingen)

Cancom is een van de grootste IT-systeem ziekenhuizen in Duitsland, waarbij het midden- en kleinbedrijf centraal staat. De onderneming richt zich in toenemende mate op het aanbieden van cloudoplossingen met haar eigen softwareproduct (AHP Enterprise Cloud). Die clouddiensten kennen niet alleen een hoge marge maar komen door het abonnementsmodel ook de voorspelbaarheid van de inkomsten ten goede. Na forse investeringen in haar cloudproduct zal de groei die de groep doormaakt de vrije kasstroom substantieel doen toenemen. Daarnaast geeft een gezonde financiële positie de onderneming de ruimte om overnames te financieren.

Alfen (Energietransitie)

Alfen kent drie activiteiten: Smart Grids (elektriciteitsnetten en transformatorstations), Energieopslag (batterijopslagsystemen) en EV-oploaadpunten (laadstations voor elektrische voortuigen). Alfen is in staat een totaaloplossing aan te bieden voor het opladen, de opslag en de decentrale distributie van energie. Een sterkte is de eigen software waarme de hardware kan worden geïntegreerd in de activiteiten van klanten. Alfen is marktleider in de Benelux en heeft zijn activiteiten uitgebreid naar Scandinavië, Frankrijk en Duitsland. De groep zit in de ‘sweetspot’ van de energietransitie en zal de komende jaren een sterke omzet- en winstgroei tonen.